Ducartis is een advocatenkantoor gespecialiseerd in vermogens- en successieplanning (ook wel estate planning genoemd). Wij staan u graag bij in elke fase van uw leven.

Voorbeeldsituaties

Ik wil de familiale vennootschap overdragen naar mijn kinderen, maar ben nog niet bereid om helemaal de touwtjes uit handen te geven. Kan ik nog een tijdje controle behouden?

shutterstock_110911754

Twee van mijn drie zonen zijn mee in het familiebedrijf gestapt. Nu de pensioenleeftijd nadert, wil ik dat zij het roer overnemen doch zonder mijn zoon die niet in het bedrijf werkt te benadelen.

 key

Toen ik mijn partner ontmoette, was die reeds eigenaar van een woning. Naderhand ben ik bij hem ingetrokken en sinds 5 jaar hebben we samen een dochter. Kan ik in het huis blijven wonen in het geval mijn partner overlijdt?

Onze zoon heeft een verstandelijke beperking. We verzorgen hem zo goed we kunnen tijdens ons leven. Kunnen we er voor zorgen dat hij het ook na ons overlijden financieel goed heeft?

Ik heb al een mooi appeltje voor de dorst bijeen gespaard. Ik wil hiervan al een stukje aan mijn kinderen schenken, maar zonder het risico te lopen dat ik op een dag zelf geld tekort kom … Wat is er mogelijk?

shutterstock_336403319

Ik wil bij mijn overlijden een goed doel begunstigen. Is een duolegaat een optie?

Advies

Wij kunnen ondermeer adviseren over:

 

  • schenkingen (zowel voor notaris, als handgiften en bankgiften) en testamenten;
  • controlestructuren, zoals de burgerlijke maatschap, de stichting, een (holding)vennootschap, ….;
  • huwelijks – en samenlevingscontracten en de wijzigingen hieraan;
  • optimalisering van de overdracht van familiale vennootschappen en familiale ondernemingen;
  • familierecht (ouderlijk gezag, adoptie, bewind, nieuw samengestelde gezinnen …).

Hierbij kunnen we de nodige documenten in het kader van de uitvoering van uw vermogens- en successieplanning voorbereiden: (notariële) akten, pacte adjoints, contracten, charters enz., maar ook bijvoorbeeld instaan voor de aanvraag van attesten of het bekomen van een rulingbeslissing begeleiden.

Ook bij de afwikkeling van erfrechtelijke geschillen kunnen wij u bijstaan.

In dit alles hebben we zowel aandacht voor de fiscale als burgerrechtelijke aspecten en waar nodig worden ook vennootschapsrechtelijke aspecten onder de loep genomen.