Ducartis is een advocatenkantoor opgericht door Petra Gabriël en is gespecialiseerd in vermogens- en successieplanning (ook wel estate planning genoemd). Wij staan u graag bij in elke fase van uw leven.

Vermogens- en successieplanning

Petra adviseert familiebedrijven en particulieren bij het uitwerken van hun vermogens- en successieplanning in de ruime zin (zoals huwelijksvermogensrecht, giften, schenkingen, testamenten en controlestructuren).  In dit kader zorgt zij niet enkel voor de voorbereiding van de nodige documenten, zoals (notariële) akten, pacte adjoints, contracten, (familie)charters enz., maar staat zij ook in voor de aanvraag van attesten of begeleidt zij het bekomen van een rulingbeslissing.

In haar advisering hanteert zij een multidisciplinaire aanpak door zowel de fiscale als de burgerrechtelijke en waar nodig ook de vennootschapsrechtelijke aspecten onder de loep te nemen.

Bij het adviseren van familiebedrijven is het voor Petra primordiaal de uitdagingen van de familiale ondernemer te begrijpen en aan te voelen om deze vervolgens om te zetten in praktische en werkbare oplossingen. Als vertrouwenspersoon van ondernemende families staat Petra hen bij het regelen van de overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie en het vrijwaren van het familiale patrimonium.

Hierna vindt u enkele voorbeelden van situaties waarbij wij u van dienst kunnen zijn:

Ik wil de familiale vennootschap overdragen naar mijn kinderen, maar ben nog niet bereid om helemaal de touwtjes uit handen te geven. Kan ik nog een tijdje controle behouden?

Twee van mijn drie zonen zijn mee in het familiebedrijf gestapt. Nu de pensioenleeftijd nadert, wil ik dat zij het roer overnemen doch zonder mijn zoon die niet in het bedrijf werkt te benadelen.

shutterstock_110911754

 key

Toen ik mijn partner ontmoette, was die reeds eigenaar van een woning. Naderhand ben ik bij hem ingetrokken en sinds 5 jaar hebben we samen een dochter. Kan ik in het huis blijven wonen in het geval mijn partner overlijdt?

Onze zoon heeft een verstandelijke beperking. We verzorgen hem zo goed we kunnen tijdens ons leven. Kunnen we er voor zorgen dat hij het ook na ons overlijden financieel goed heeft?

Ik heb al een mooi appeltje voor de dorst bijeen gespaard. Ik wil hiervan al een stukje aan mijn kinderen schenken, maar zonder het risico te lopen dat ik op een dag zelf geld tekort kom … Wat is er mogelijk?

shutterstock_336403319

Wij kunnen ondermeer adviseren over:

  • schenkingen (zowel voor notaris, als handgiften en bankgiften) en testamenten;
  • controlestructuren, zoals de burgerlijke maatschap, de stichting, een (holding)vennootschap, ….;
  • huwelijks – en samenlevingscontracten en de wijzigingen hieraan;
  • optimalisering van de overdracht van familiale vennootschappen en familiale ondernemingen;
  • familierecht (ouderlijk gezag, adoptie, bewind, nieuw samengestelde gezinnen …).

Geschillen

Petra staat ook cliënten bij in erfrechtelijke geschillen en bepleit in het licht hiervan zo nodig hun zaak voor de hoven en rechtbanken.

Ook wanneer de Vlaamse Belastingdienst een andere mening dan de belastingplichtige is toegedaan bijvoorbeeld n.a.v. van een schenking of een aangifte van nalatenschap, staat Petra cliënten bij van de bezwaarfase tot zo nodig in de rechtbank.

Fiscale regularisaties

Petra begeleidt u eveneens bij al mogelijke fiscale regularisaties van (buitenlandse) vermogens en structuren. Zo heeft ze een ruime ervaring met het aanvragen van een fiscale regularisatie bij het Contactpunt voor Regularisaties, alsook bij de regularisatie van erfbelasting (successierechten) bij de Vlaamse Belastingdienst.