Werkwijze

De naam “Ducartis” is een samentrekking van het Latijnse werkwoord “ducere” en de woorden “ lege artis”. “Ducere” staat voor “leiden, gidsen” en “ lege artis” betekent “volgens de regelen der kunst”. Inderdaad, de werkwijze waar Ducartis voorstaat, is dat u door het complexe kluwen van de (fiscale en burgerrechtelijke) wetgeving wordt geloodst volgens de regelen der kunst.

Hierbij is een persoonlijke aanpak hoogste prioriteit, met de nodige aandacht voor uw wensen.

Ducartis is een onafhankelijk kantoor, doch met goede contacten bij advocaten-specialisten onderlegd in andere materies, accountants, boekhouders, revisoren en notarissen. Waar nodig werken we dan ook graag samen met een andere specialist (desgewenst deze van uw keuze).

Erelonen

Goede afspraken zijn belangrijk in het kader van een planning… En dat geldt eveneens voor onze samenwerking.

Duidelijkheid en transparantie staat dus voorop. Tijdens een eerste vergadering wordt u dan ook geïnformeerd over onze werkwijze en tarifering en stellen wij een overeenkomst voor waarin naast deze aspecten ook bijvoorbeeld de omschrijving van de opdracht(en) is opgenomen.

Het ereloon wordt in principe berekend op basis van een vast uurtarief. Een andere ereloonformule, zoals een forfaitaire vergoeding voor een bepaalde opdracht of deelopdracht op basis van de geraamde tijd voor een opdracht is bespreekbaar. Bovenop het uurtarief is BTW (21%) verschuldigd.

Ducartis rekent geen individuele kosten aan bijvoorbeeld per kopie of brief, wel een algemene forfaitaire kost voor de algemene administratieve kosten verbonden aan het kantoor. Dit wordt bepaald door een forfaitair percentage van 5% berekend op het verschuldigde ereloon voor de prestaties.

Indien door Ducartis bepaalde niet-administratieve kosten dienen te worden betaald in het kader van de uitvoering van onze diensten (zoals vertaalkosten, vervoerskosten, betalingen aan griffies etc.) worden deze afzonderlijk en gedetailleerd op de staat van erelonen en kosten vermeld.

De prestaties worden in principe maandelijks gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn beschikbaar via deze link.