Begeleiding bij de overdracht van uw familiebedrijf

header-foto-tablet-en-mobiel-kleur-v2

Begeleiding bij de overdracht van uw familiebedrijf

Bij het adviseren van familiebedrijven is het voor ons primordiaal de uitdagingen van de familiale ondernemer aan te voelen en te begrijpen, om deze vervolgens om te zetten in praktische en werkbare oplossingen.

Als vertrouwenspersoon van ondernemende families staat Ducartis hen bij in het regelen van de overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie en het vrijwaren van het familiale patrimonium.

Wij analyseren de opvolging binnen uw familiebedrijf niet enkel vanuit juridisch, fiscaal en vennootschapsrechtelijk oogpunt, maar denken mee met uw familiale context en persoonlijke situatie. Uw waarden, wensen, en noden vormen het uitgangspunt voor onze voorstellen.

Verstandhouding met de kinderen

familiebedrijf

Bij een bedrijfsoverdracht naar de volgende generatie staat niet enkel het voortbestaan van uw levenswerk voorop. Ook de goede verstandhouding met alle kinderen vrijwaren is van groot belang.

Bij de opvolging binnen het familiebedrijf vergt bijvoorbeeld de positie van de kinderen die geen ambities koesteren binnen het bedrijf evenzeer de nodige aandacht.

Mogen zij – en in welke mate - in de toekomst nog mee de vruchten plukken van het werk dat hun broer(s) of zus(sen) leveren?

Of en op welke manier worden deze kinderen financieel gecompenseerd bij de bedrijfsoverdracht? Gebeurt dit door uzelf of ten laste door de kinderen die de zaak overnemen?

Hetgeen we samen met u uittekenen, hangt onder meer af van de antwoorden op deze vragen, maar ook van de manier waarop uw vermogen is gestructureerd.

Naast het evenwicht tussen uw kinderen, hun financiële mogelijkheden, verdient ook uw nood of wens aan inkomsten na een overdracht alle aandacht, zodat bijvoorbeeld volgende elementen onder de loep worden genomen:

Wilt u zelf worden vergoed – eenmalig of recurrent – voor de overdracht van uw bedrijf aan de volgende generatie?

Behoudt u binnen het bedrijf zelf nog een deel van de zeggenschap en draagt u stapsgewijs over of verloopt alles in één beweging?

Draagt u ook het bijhorende vastgoed mee over of behoudt u dit nog als ‘appeltje voor de dorst’?

...

Binnen een globale toekomstvisie inzake uw vermogens-en successieplanning kan op verschillende wijzen aan uw bezorgdheden worden tegemoet gekomen. Uiteraard kan u ook voor de verdere begeleiding, de volledige uitwerking en opvolging op onze expertise rekenen.

Een recurrent inkomen tot aan uw overlijden?

recurrent-

Wilt u een beroep doen op onze expertise? Wenst u een duidelijk, gepersonaliseerd plan of advies? Of kunnen we u op een andere manier helpen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen! U kan bij Ducartis rekenen op een persoonlijke en professionele aanpak.

Scroll naar boven
Scroll naar top