Aangifte van nalatenschap - Aanslag registratie- of erfbelasting ontvangen?

header-foto-tablet-en-mobiel-kleur-v2

Aangifte van nalatenschap - Aanslag registratie- of erfbelasting ontvangen?

Heeft u nood aan begeleiding bij een aangifte van nalatenschap of bent u niet akkoord met uw aanslagbiljet registratiebelasting of erfbelasting?

Doe een beroep op Ducartis om tijdig de nodige actie te ondernemen.

Begeleiding bij de opmaak en indiening van de aangifte van nalatenschap

verzoekschrift

Naast onze fiscale en burgerrechtelijke kennis die we inzetten voor vermogens- en successieplanning bouwden wij een uitgebreide expertise op inzake registratiebelasting en erfbelasting/successierechten.

Deze expertise stellen we ook ter beschikking voor de opmaak en indiening van aangiftes van nalatenschap, een materie waarvan de regelgeving steeds complexer is geworden. Na ontvangst van het aanslagbiljet gaan we na of de belasting correct werd berekend. Is dit niet het geval dan kan een gemotiveerd aanslagbiljet worden ingediend.

Niet enkel in het licht van de erfbelasting, maar ook op het vlak van registratiebelasting kan u op Ducartis beroep doen wanneer u het oneens bent met uw aanslagbiljet of met de beslissing die de fiscale administratie in uw dossier nam.

Niet akkoord? Betrek ons meteen.

De termijnen om bij de bevoegde administratie bezwaar aan te tekenen tegen een aanslag of beroep in te stellen bij een rechtbank zijn immers beperkt. 

Inschatting van de slaagkansen

Indien de administratieve procedure niet het gewenste resultaat oplevert, kunnen wij uw dossier verder verdedigen voor de rechtbanken en hoven. Alvorens wij dergelijke gerechtelijke procedure opstarten, bespreken wij graag samen met u de slaagkansen ervan.

Geschillen inzake registratie- of erfbelasting

belastingen

Wilt u een beroep doen op onze expertise? Wenst u een duidelijk, gepersonaliseerd plan of advies? Of kunnen we u op een andere manier helpen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen! U kan bij Ducartis rekenen op een persoonlijke en professionele aanpak.

Scroll naar boven
Scroll naar top