Vermogens- en successieplanning afgestemd op uw noden en wensen

header-foto-tablet-en-mobiel-kleur-v2

Vermogens- en successieplanning afgestemd op uw noden en wensen

Uw waarden, wensen en noden voor de overdracht van uw vermogen omzetten in een werkbaar plan op maat dat u de nodige gemoedsrust geeft: dat is onze missie.

Wij begeleiden u graag bij de realisatie van de voorgestelde planning, waarbij wij de nodige documenten opmaken, alsook zorgen voor verdere opvolging en bijsturing indien nodig. Hierbij worden zowel fiscale, burgerrechtelijke, en waar nodig ook vennootschapsrechtelijke aspecten mee in beschouwing genomen.
Wij beogen een zo volledig mogelijk beeld te verschaffen van de voor- en nadelen van elk facet van uw vermogens- en successieplanning.

Heldere antwoorden op moeilijke vragen

vragen

Wat gebeurt er met mijn vermogen wanneer ik er niet meer ben? Hoe kan ik mijn (klein)kinderen nu al financieel helpen, zonder de controle over mijn vermogen te verliezen? Wat met mijn stiefkinderen/pluskinderen?

Vroeg of laat komen moeilijke vragen bij iedereen op tafel. Soms dwingen de omstandigheden ertoe om hierover sneller na te denken dan verwacht.

Een weloverwogen vermogensplanning zorgt voor heel wat gemoedsrust. Mits een goede voorbereiding regelt u een vlotte overdracht van uw vermogen overeenkomstig uw wensen, voorkomt u familieconflicten en/of verzekert u de opvolging van het familiebedrijf.

Of u nu uw stiefkinderen/pluskinderen wenst te behandelen op gelijke voet als uw eigen kinderen, een favoriet nichtje wenst te bevoordelen, een hulpbehoevend kind wenst te beschermen of maatregelen wenst te nemen naar aanleiding van een vertroebelde verstandhouding met uw kinderen, wij denken met u mee en gaan geen uitdaging uit de weg. Stap voor stap krijgt elke vraag een pasklaar antwoord binnen een totaalplan op maat.

Ducartis adviseert en inspireert u in wederzijds vertrouwen bij de aanpak van uw vermogens- en successieplanning.

In onze adviesverlening hanteren wij een multidisciplinaire aanpak door zowel de fiscale als de burgerrechtelijke en waar nodig ook de vennootschapsrechtelijke aspecten onder de loep te nemen.

Onze grote kracht zit in een hechte vertrouwensrelatie en ons persoonlijk engagement in elk dossier.

Elke situatie is uniek en vereist een unieke oplossing. Bij Ducartis vertrekken we altijd vanuit een grondige analyse van uw persoonlijke situatie, met onder meer onderstaande aandachtspunten:

De wijze waarop uw vermogen is ontstaan, opgebouwd en gestructureerd

De concrete samenstelling van uw vermogen

Mogelijke internationale componenten

Eventueel aanwezige vennootschapsstructuren

Uw persoonlijke status: burgerlijke staat, gezinssamenstelling, uw leeftijd,…

De regeling getroffen in een eventueel huwelijkscontract

Eventuele stappen die in het verleden reeds werden genomen

De ambities van eventuele kinderen binnen uw familiebedrijf

De graad van controle die u over uw vermogen wenst te behouden

Persoonlijk advies, gebaseerd op een grondige vermogensanalyse

analyse

Inzet van de juiste middelen en controlemechanismen

juridische-middelen

Aan de hand van een plan op maat, werken wij uw visie uit op korte, middellange en lange termijn, en sturen wij waar nodig bij in functie van wijzigende omstandigheden.

Een greep uit de mogelijkheden bij uw vermogens -en successieplanning:

Schenkingen, waarbij u al een deel van uw vermogen bij leven via actieve planning doorschuift naar de volgende generatie(s), al dan niet met een zeker behoud van controle over de geschonken vermogensbestanddelen en waarin de nodige voorwaarden, lasten en modaliteiten worden voorzien.

De opmaak of wijziging van een testament waarin uw wensen en verwachtingen op de juiste manier worden opgenomen

De opmaak of wijziging van een huwelijks- of samenlevingscontract, waarbij u voorziet in een evenwicht tussen de bescherming van uw partner en van uw persoonlijk vermogen en de aanspraken van eventuele kinderen

De opmaak van een zorgvolmacht of levenstestament

De oprichting van één of meerdere maatschappen

De oprichting van een stichting

Het sluiten van een erfovereenkomsten

Ook inzake de opvolging binnen familiebedrijven kunnen deze instrumenten worden aangewend voor een uitgebalanceerde overdracht.

Onze analyse verschaft u een duidelijk overzicht van de mogelijkheden, met de voordelen en eventuele beperkingen ervan. Vervolgens beslist u zelf in alle vrijheid over de verdere uitvoering.

Stap voor stap realiseren

Ook voor het in de praktijk brengen van het vermogens- en successieplan, kunt u op onze expertise rekenen. We voeren het plan stap voor stap uit, in samenspraak met uw notaris, accountant of vertrouwenspersoon.

Gericht advies

Wij streven steeds naar een hechte vertrouwensrelatie met onze cliënten, en staan steeds tot hun beschikking voor gespecialiseerd advies, ondersteuning en een kritische juridische blik op een voorgenomen verrichting.

Wilt u een neutrale kijk op uw vermogen? Streeft u naar de juiste balans tussen onroerend en roerend vermogen? Realiseert u bepaalde investeringen best privé of via een vennootschap?

Vanuit onze expertise verstrekken wij u gericht advies en brengen we de gevolgen van verschillende oplossingen in kaart.

Stapsgewijze uitvoering van vermogens- en successieplanning

stap-voor-stap

Vermogens- en successieplanning met internationaal karakter

internationaal

Ook wanneer een deel van uw vermogensbestanddelen zich in het buitenland bevinden, kan u bij Ducartis terecht voor een heldere kijk op uw vermogens- en successieplanning met internationaal karakter.

Bent u over de landsgrenzen actief, plant u te emigreren of te immigreren: wij analyseren de rechtsgevolgen voor uw situatie op korte en lange termijn, waar nodig in samenspraak met gespecialiseerde collega’s of adviseurs ter plaatse.

Wilt u een beroep doen op onze expertise? Wenst u een duidelijk, gepersonaliseerd plan of advies? Of kunnen we u op een andere manier helpen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen! U kan bij Ducartis rekenen op een persoonlijke en professionele aanpak.

Scroll naar boven
Scroll naar top